Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Năng lượng điện từ là gì?

5. Năng lượng điện từ  là gì?

Hướng dẫn:

Năng lượng điện từ là tổng năng lượng điện trường trong tụ điện và năng lượng từ trường trong cuộn cảm.