Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy xác định trọng tâm của một bản phẳng mỏng, đồng chất

Hãy xác định trọng tâm của một bản phẳng mỏng, đồng chất, hình chữ nhật dài 12cm, rộng 6 cm, bị cắt mất một phần hình vuông có cạnh 3 cm ở một góc (Hình 19.7)

Hướng dẫn giải:

Chia bản mỏng thành hai phần.

ABCD và BMNQ. Trọng tâm của 2 phần này là G1 và G2. Nếu gọi trọng tâm của bản lề G thì G sẽ là điểm đặt của hợp lực của các trọng lực P1 và P2 của hai bản nói trên.

Do trọng lượng của mỗi tấm tỉ lệ với diện tích.

Ta có: \(\frac{P_{1}}{P_{2}}\) = \(\frac{S_{1}}{S_{2}}\) = \(\frac{6.9}{3.3}\)  = 6

Khi đó G được xác định như sau:

      \(\frac{P_{1}}{P_{2}}\) = \(\frac{GG_{2}}{GG_{1}}\) =  6        (1)

Mặt khác ta có: G1G2 = \(\sqrt{6^{2}+1,5^{2}}\) = 6,18 cm

=>  GG1 + GG2 = 6,18     (2)

(1)và(2) => GG1 = 0,882 cm

Vậy trọng tâm G nằm trên đường nối G1 và G2; cách G1 một đoạn 0,882cm