Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy giải thích nguyên tắc hoạt động của chiếc cân

Hãy giải thích nguyên tắc hoạt động của chiếc cân (Hình 18.7)

Hướng dẫn giải:

Theo quy tắc momen

Phộp .l1 = Pquả  cân.l2

Với l1, l2 là hai cánh tay đòn của cân.

=>  mhộp x g x l1 = mquả cân x g x l2

Do l1 = l2 => mhộp = mquả cân

Vậy nguyên tắc hoạt động của cân là dựa vào quy tắc momen