Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

BÀI 5: NHIỄM SẮC THỂ VÀ ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC ... - sinhhoc12 Bài 5. Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm ... - Sinh học THPT Lý thuyết Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể - Cadasa sinh học 12 bài 6, khái niệm đột biến lệch bội, bài 5 sinh học 12 cơ bản, bài tập nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, bài giảng nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, sinh học 12 nâng cao bài 5 nhiễm sắc thể, ví dụ về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, đặc điểm đột biến lệch bội

Bài 3. Đột biến cấu trúc NST là gì?Có những dạng nào? Nêu ý nghĩa.Bài 4.Tại sao phần lớn các loại đột biến cấu trúc NST là có hại, thậm chí gây chết cho các thể đột biến?

Bài 1.Mô tả cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực.