Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 5. Công xã Pa- ri 1871 - loigiaihay Bài 5 : Công xã Pari 1871 | Học trực tuyến - Hoc24 Lich Su 8 Bai 5 Công Xã Pari 1871 |authorSTREAM công xã pari là nhà nước kiểu mới, lập niên biểu những sự kiện cơ bản của công xã pari, hoàn cảnh ra đời của công xã pari, nguyên nhân thất bại của công xã pari, công xã pari 1871 lop 8, công xã paris tồn tại bao nhiêu ngày, ý nghĩa lịch sử của công xã pari, vì sao nhân dân pari đấu tranh và thành lập công xã pari

Trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871?

Những chính sách của công xã Pa- ri phục vụ quyền lợi cho ai?

Đức ủng hộ chính phủ Véc- xai trong việc chống lại Công xã

Cuộc chiến đấu giữa chiến sĩ Công xã Pa- ri và quân Véc -xai

Vì sao nhân dân Pa-ri đấu tranh và thành lập Công xã Pa-ri ?

Lập niên biểu những sự kiện cơ bản của Công xã Pa- ri?

Vì sao nói Công xã Pa- ri là nhà nước kiểu mới?

Trình bày ý nghĩa lịch sử và bài học của Công xã Pa- ri?