Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dựng tam giác ABC

Dựng tam giác ABC, biết BC = 6cm, \(\widehat{A}\) = 40và đường cao AH = 4cm.

Hướng dẫn giải:

Trình tự dựng gồm 3 bước:

- Dựng đoạn thẳng BC = 6cm

- Dựng cung chứa góc 40trên đoạn thẳng BC.

- Dựng đường thẳng xy song song với BC và cách BC một khoảng là 4cm như sau:

Trên đường trung trực d của đoạn thẳng BC lấy đoạn HH' = 4cm (dùng thước có chia khoảng mm). Dựng đường thẳng xy vuông góc với HH' tại H

Gọi giao điểm xy và cung chứa góc là \(\widehat{A}\), \(\widehat{A'}\). Khi đó tam giác ABC hoặc A'BC đều thỏa yêu cầu của đề toán