Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một tấn nước biển chứa 25 kg muối. Hỏi 250g nước biển đó chứa bao nhiêu gam muối?

Một tấn nước biển chứa 25 kg muối. Hỏi 250g nước biển đó chứa bao nhiêu gam muối?

Hướng dẫn làm bài:

Đổi đơn vị: Đổi cùng đơn vị đo là gam.

Ta có: 1 tấn = 1000000g

25kg =  25000g

Gọi lượng muối trong 250g nước biển là x. Vì lượng nước biển và lượng nước muối chứa trong đó là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên theo tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận ta có :

\({{250} \over x} = {{1000000} \over {25000}} = 40 =  > x = {{250} \over {40}} = 6,25\left( {gam} \right)\) (gam)

Vậy 250 gam nước biển chứa 6,25g muối.