Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 47. Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học - Loigiaihay Giáo án Sinh học 12 bài 47: Ôn tập phần tiến hoá và sinh thái học Giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 cơ bản dễ hiểu nhất - Để Học Tốt bài 47 sinh học 12 nâng cao, tóm tắt bài 47 sinh học 12, bài 48 sinh học 12, bài 1 trang 214 sinh học 12, bài 47 sinh học 12 trang 214, giải bài tập sinh học 12 trang 214, giáo án bài 47 sinh học 12, bài tập bài 47 sinh học 12

Bài 1.Tiến hoá nhỏ là gì?

Bài 5.Nêu các điểm khác biệt giữa quá trình hình thành loài bằng con đường cách li địa lí với quá trình hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hoá.