Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 46. Xem hình 31: a)Vì sao a// b? b)Tính số đo góc C.

Bài 46. Xem hình 31: 

a) Vì sao a // b?

b) Tính số đo góc C.

Giải

a) a//b vì a và b cùng vuông góc với đường thẳng AB

b) Ta có:

\(\widehat C + \widehat D = {180^0}\)

(Vì hai góc trong cùng phía)

Nên \(\widehat C = {180^0} - \widehat D = {60^0}\)