Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 46. Vẽ hình theo các cách diễn đạt bằng lời sau:

Bài 46. Vẽ hình theo các cách diễn đạt bằng lời sau:

a) vẽ tam giác ABC, lấy điểm M nằm trong tam giác, tiếp đó vẽ các tia AM, BM,CM.

b) vẽ tam giác IKM, lấy điểm A nằm trên cạnh KM, điểm B nằm cạnh IM. Vẽ giao điểm N của hai đoạn thẳng IA,KB.

Giải:

Hình vẽ như sau: