Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 1 trang 205 SGK Sinh 12 - loigiaihay Bài 46 thực hành quản lí và sử dụng bền vũng tài nguyên thiên nhiên b báo cáo thực hành sinh học 12 bài 46 nâng cao, khái niệm về các dạng tài nguyên thiên nhiên, sinh học 12 bài 46 thực hành violet, tài nguyên không tái sinh là gì, bài 2 trang 206 sgk sinh học 12, hoàn thành bảng 46.3 sinh học 12, bài 46 sinh học 12 nâng cao, bài 47 sinh học 12

Bài 1.Quan sát và điền vào bảng 46.1 các nội dung sau: Thế nào là dạng tài nguyên không tái sinh, tái sinh và tài nguyên năng lượng vĩnh cửu? Điền vào bảng tên của các tài nguyên đã quan sát.

Bài 2.Hãy điền các hình thức gây ô nhiễm môi trường đã quan sát theo gợi ý nội dung trong bảng 46.2.

Bài 3.Hãy ghi các hình thức sử dụng tài nguyên đã quan sát đề xuất biện pháp khắc phục vào bảng 46.3