Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 45 Đố: nhìn hình 47a,c, đoán xem hình nào có chu vi lớn hơn? Hãy đo để kiểm tra dự đoán.

Bài 45 Đố: nhìn hình 47a,b, đoán xem hình nào có chu vi lớn hơn? Hãy đo để kiểm tra dự đoán.

 

Hướng dẫn trả lời:

Hình b) có chu vi lớn hơn .

Kiểm tra thấy chu vi hình a) là 78mm;

Chu vi hình b) là 86mm