Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lý thuyết Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái - Cadasa Sinh học THPT: Bài 43. Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái Bài 43. Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái - Thư viện Bài giảng điện tử giáo án bài 43 sinh học 12, bài 44 chu trình sinh địa hóa và sinh quyển, sinh 12 bài 44, bài 43 sinh học 12 nâng cao, trao đổi vật chất trong hệ sinh thái violet, bậc dinh dưỡng trong chuỗi thức ăn, chu trình sinh địa hóa và sinh quyển, tháp sinh thái

Bài 3.Phân biệt 3 loại tháp sinh thái.Bài 4.Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Bài 1.Thế nào là chuỗi và lưới thức ăn? Cho ví dụ minh hoạ về 2 loại chuỗi thức ăn