Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 43. Cho đường tròn (O)

Bài 43. Cho đường tròn (O) và hai dây cung song song AB, CD (A và C nằm trong cùng một nửa mặt phẳng bờ BD); AD cắt BC tại I 

Chứng minh \(\widehat{AOC }\) = \(\widehat{AIC }\).

Hướng dẫn giải:

Theo giả thiết:  =  (vì AB // CD)    (1)

\(\widehat{AIC }\) =                          (2)

Theo (1) suy ra \(\widehat{AIC }\) = sđ

\(\widehat{AOC }\) = sđ (góc ở tâm chắn cung )

So sánh (3), (4), ta có \(\widehat{AOC }\) = \(\widehat{AIC }\).