Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đố. Hãy tập cắt chứ D (h.62a) bằng cách gấp đôi

42.  Đố.

a) Hãy tập cắt chứ D (h. 62a) bằng cách gấp đôi tờ giấy.  Kể tên một vài chữ cái khác (kiểu chứ in hoa) có trục đối xứng.

b) Vì sao ta có thể gấp tờ giấy làm tư để cắt chứ H (h. 62b) ?

Bài giải:

a) Cắt được chứ D với nét gấp là trục đối xứng ngang của chữ D,

Các chứ cái có trục đối xứng:

- Chỉ có một trục đối xứng dọc: A, M, T, U, V, Y

- Chỉ có một trục đối xứng ngang: B, C, D, Đ, E, K

- Có hai trục đối xứng dọc và ngang: H, I, O, X

b) Có thế gấp tờ giấy làm tư để cắt chữ H vì chữ H có hai trục đối xứng vuông góc.