Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 42. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn.

Bài 42. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn. P, Q, R theo thứ tự là các điểm chính giữa các cung bị chắn BC, CA, AB bởi các góc A, B, C.

a) Chứng minh AP ⊥ QR

b) AP cắt CR tại I. Chứng minh tam giác CPI là tam giác cân

Hướng dẫn giải:

a) Gọi giao điểm của AP và QR là K. 

 ∠AKR là góc có đỉnh ở bên trong đường tròn nên 

∠AKR = sđcung(AR +QC + CP)/2 =

Vậy ∠AKR = 900 hay AP ⊥ QR

b) ∠CIP  là góc có đỉnh ở bên trong đường tròn nên:

∠CIP = sđcung(AR +CP)/2     (1)

∠PCI góc nội tiếp, nên ∠PCI= (sđ cung RB + BP)/2       (2)

Theo giả thiết thì cung AR = RB  (3)

Cung CP = BP        (4)

Từ (1), (2), (3), (4) suy ra: ∠CIP = ∠PCI. Do đó ∆CPI cân.