Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 41 Tìm dấu hiệu nhận biết hai tam giác cân đồng dạng.

Bài 41 Tìm dấu hiệu nhận biết hai tam giác cân đồng dạng.

Giải: 

Từ trường hợp 1 ta có:

- Nếu cạnh bên và cạnh dáy của tam giác cân này tỉ lệ với cạnh bên và cạnh đáy của tam giác cân kia thì hai tam giác đó đồng dạng.

Từ trường hợp 2 và 3 ta nói:

- Nếu hai tam giác cân có một góc tương ứng bằng nhau thì hai tam giác đó đồng dạng.