Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài số 41, sách Toán lớp 6 trang 79 yêu cầu Tính biểu thức.

Bài tập 41. Tính:

a) (-38) + 28;               b) 273 + (-123);              c) 99 + (-100) + 101.

Bài giải:

a) (-38) + 28 = -10;                         b) 273 + (-123) = 150;                           c) 99 + (-100) + 101 = 100.