Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính chiều cao của cây trong hình 50 (làm tròn đến đề - xi – mét)

Tính chiều cao của cây trong hình 50 (làm tròn đến đề - xi – mét)

Hướng dẫn làm bài:

Chiều cao của cây là:

1,7 + 30tg35° ≈ 1,7 + 21 = 22,7 (cm)