Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài tập số 40 - sách Toán lớp 7 trang 23. Tính: (3/7 + 1/2)2.

Bài 40. Tính

a) 

b) 

c) 

d)        

Lời giải:      

a)   =            

b)    = 

c)     = 

d)  =