Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 4. trong hai trường hợp sau đây, trường hợp nào vở tàu được bảo vệ? Giải thích?

Bài 4. trong hai trường hợp sau đây, trường hợp nào vở tàu được bảo vệ? Giải thích?

- Vỏ tàu bằng thép đwọc nối với thanh kẽm.

- Vỏ tàu bằng thép được nối với thanh đồng.

Lời giải:

Trường hợp vỏ tàu bằng thép đwọc nối với thanh kẽm được bảo vệ