Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 4. Từ tinh dầu hồi, người ta tách được anetol - một chất thơm được dùng sản xuất kẹo cao su.

Bài 4. Từ tinh dầu hồi, người ta tách được anetol - một chất thơm được dùng sản xuất kẹo cao su. Anetol có khối lượng mol phân tử bằng 1448 g/mol. Phân tích nguyên tố cho thấy, anetol có %C = 81,08%; %H = 8,1%, còn lại là oxi. Lập công thức đơn giản nhất và công thức phân tử của anetol.

Lời giải:

CTĐGN và CTPT của anetol là số nguyên tử C10H12O và CTPT cũng chính là C10H12O