Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hằng số điện môi của một chất cho ta biết điều gì?

Hằng số điện môi của một chất cho ta biết điều gì?

Hằng số điện môi của một chất cho biết khi đặt các điện tích trong chất đó thì lực tác dụng giữa chúng sẽ giảm đi bao nhiêu lần so với khi đặt chúng trong chân không.