Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong các sơ đồ mạch điện hình 30.2

4. Trong các sơ đồ mạch điện hình 30.2 , sơ đồ nào có mũi tên chỉ đúng chiều quy ước của dòng điện?

Hướng dẫn giải:

Sơ đồ 30.2c) có mũi tên chỉ đúng chiều quy ước của dòng điện: đi ra từ cực dương và đi vào cực âm của nguồn điện trong mạch điện kín.