Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho 5,94 g hỗn hợp

Cho 5,94 g hỗn hợp K2CO3 và Na2CO3 tác dụng với dung dịch H2SO4 dư thu được 7,74 g hỗn hợp các muối khan K2SO4 và Na2SO4. Thành phần hỗn hợp đầu là:

3,18 g Na2CO3 và 2,76 g K2CO3

3,81 g Na2CO3 và 2,67 g K2CO3

3,02 g Na2CO3 và 2,25 g K2CO3

4,27 g Na2CO3 và 3,82 g K2CO3

Hướng dẫn giải:

Chọn A