Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vẽ góc xBy. Vẽ góc đối đỉnh với góc xBy.

Bài 4. Vẽ góc xBy có số đo bằng \(60^{\circ}\). Vẽ góc đối đỉnh với góc xBy. Hỏi góc này có số đo bằng bao nhiêu độ?

Hướng dẫn giải:

Góc đối đỉnh với \(\widehat{xBy}\) là \(\widehat{x'By'}\). Và \(\widehat{x'By'}=60^{\circ}\).