Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 15 cm.

4. Một lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 15 cm. Lò xo được giữ cố định tại một đầu, còn đầu kia chịu một lực kéo bằng 4,5 N. Khi ấy lò xo dài 18cm. Độ cứng của lò xo bằng bao nhiêu?

A. 30N/m

B. 25N/m

C. 1,5 N/m

D. 150N/m

Hướng dẫn giải:

Áp dụng công thức: 

Fdh = k|∆l| (1)

∆l = |l – l0| = 18- 15 = 3cm

(1)   => k = \(\frac{F}{\Delta l}= \frac{4,5}{3.10^{-2}}\) = 150N/m

Đáp án: D