Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trọng lượng của một vật là gì?

4. Trọng lượng của một vật là gì? Viết công thức của trọng lực tác dụng lên một vật?

Hướng dẫn:

- Độ lớn của trọng lực tác dụng lên một vật gọi là trọng lượng của vật, kí hiệu là P.

- Công thức của trọng lực tác dụng lên một vật: