Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

4. Xác định số proton, nơtron, electron trong các nguyên tử oxi thu 2e.

4. Xác định số proton, nơtron, electron trong các nguyên tử oxi thu 2e.

Hướng dẫn giải:

Số prroton, nơtron, electron trong các nguyên tử và ion sau:

a)

 21H+  có số p: 1 ; số e: 0; số n: 1

4018Ar  có số p: 18; số e: 18; số n: 22

3517Cl–  có số p: 17; số e: 18; số n: 18

5626Fe2+ có số p: 26; số e: 24; số n: 30

b)

4020Ca2+ có số p: 20; số e: 18; số n: 20

3216S2- có số p: 16; số e: 18; số n: 16

2713Al3+ có số p: 13; số e: 10; số n: 14