Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong ba môi trường rắn, lỏng và khí, âm truyền nhanh nhất trong môi trường nào, chậm nhất trong môi trường nào ?

4. Trong ba môi trường rắn, lỏng và khí, âm truyền nhanh nhất trong môi trường nào, chậm nhất trong môi trường nào ?

Giải.

Nhanh nhất trong chất rắn, chậm nhất trong chất khí.