Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 4. Hãy cho biết hiện tượng xảy ra khi cho a) kẽm vào dung dịch đồng clorua. b) đồng vào dung dịch bạc nitrat. c) kẽm vào dung dịch magie clorua. d) nhôm vào dung dịch đồng clorua.

Bài 4. Hãy cho biết hiện tượng xảy ra khi cho

a) kẽm vào dung dịch đồng clorua.

b) đồng vào dung dịch bạc nitrat.

c) kẽm vào dung dịch magie clorua.

d) nhôm vào dung dịch đồng clorua.

Viết các phương trình hoá học, nếu có.

giải

a) Có chất rắn màu đỏ bám vào bề mặt kẽm, màu xanh của dung dịch nhạt dần: 

CuCl2 (dd) + Zn(r) -> ZnCl2(dd) + Cu(r)

b) Chất rắn màu trắng bám vào bề mặt đồng. Đồng đẩy được Ag ra khỏi dung dịch muối, màu xanh lam xuất hiện trong dung dịch 

Cu +2 Ag NO3 ------ > Cu( NO3)2  + 2Ag ↓

c) Không có hiện tượng xảy ra và không có phản ứng.

d) Có chất rắn màu đỏ bám vào bề mặt nhôm, màu xanh của dung dịch nhạt dần.

2Al(r) + 3CuCl2(dd) ->  2AlCl3 + Cu(r)

Xanh                             đỏ