Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Có ba kiểu mặt đồng hồ đeo tay

4. Có ba kiểu mặt đồng hồ đeo tay (vuông, tròn, elip) và bốn kiểu dây (kim loại, da,, vải và nhựa). Hỏi có bao nhiêu cách chọn một chiếc đồng hồ gồm một mặt và một dây ?

Bài giải:

ĐS: Có 3 . 4 = 12 cách để chọn một đồng hồ.