Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu điều kiện giao thoa.

4. Nêu điều kiện giao thoa.

Giải.

Điều kiện để có hiện tượng giao thoa : Hai nguồn sóng phải là hai nguồn kết hợp, nghĩa là: hai nguồn phải dao động cùng phương, cùng chu kì (hay tần số) và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.