Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...

Vẽ đồ thị hàm số.

4. Vẽ đồ thị hàm số.

a)                         b) 

Hướng dẫn.

a) Hình a.                                               b) Hình b (đường gấp khúc liền nét).