Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vẽ đồ thị hàm số.

4. Vẽ đồ thị hàm số.

a)                         b) 

Hướng dẫn.

a) Hình a.                                               b) Hình b (đường gấp khúc liền nét).