Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

b) Viết hai phân số thập phân mới tìm được thành hai số thập phân

a) Viết phân số \(\frac{3}{5}\) dưới dạng phân số thập phân có mẫu là 10 và có mẫu số là 100

b) Viết hai phân số thập phân mới tìm được thành hai số thập phân

c) Có thể viết \(\frac{3}{5}\) thành những số thập phân nào?

Hướng dẫn giải:

a) Hướng dẫn : \(\frac{3}{5}\) = \(\frac{3 . 2}{5.2}\) = \(\frac{6}{10}\) = \(\frac{6.10}{10.10}\) = \(\frac{60}{100}\)

b) \(\frac{6}{10}\) =  0,6;  \(\frac{60}{100}\)= 0,06

c) \(\frac{3}{5}\) = 0,6 = 0,60= 0,600= 0,6000=........