Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc nào ?

4. Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc nào ?

A. Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

B. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành 1 hàng.

C. Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được xếp thành 1 cột.

D. Cả A, B, C.

Chọn đáp án đúng nhất.

Bài giải:

Chọn đáp án D

a