Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Năng lượng của một tụ điện tích điện là dạng năng lượng gì ?

4. Năng lượng của một tụ điện tích điện là dạng năng lượng gì ?

Bài làm.

Năng lượng của một tụ điện tích điện là dạng năng lượng của điện trường trong tụ điện và có biểu thức là : \(W=\frac{Q^{2}}{2C}\).