Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

4. Nêu các đặc điểm của sự rơi tự do.

4. Nêu các đặc điểm của sự rơi tự do.

Trả lời:

- Phương của chuyển động rơi tự do là phương thẳng đứng 

- Chiều của chuyển động rơi tự do là chiều từ trên xuống dưới.

- Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều.