Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho hình lăng trụ và hình chóp có diện tích đáy và chiều cao bằng nhau.

Cho hình lăng trụ và hình chóp có diện tích đáy và chiều cao bằng nhau. Tính tỉ số thể tích của chúng.

Giải

Gọi B là diện tích đáy và h là chiều cao.

Vlăng trụ = B.h = V(H)

Vchóp = B.h = V(H')

Với  diện tích đáy và chiều cao bằng nhau thì tỉ lệ thể tích giữa hình lăng trụ và hình chóp là:

\({{{V_{(H)}}} \over {{V_{(H')}}}} = 3.\)