Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chọn đáp án đúng. Hai dao động là ngược chiều khi:...

4. Chọn đáp án đúng.

Hai dao động là ngược chiều khi:

A. φ2 - φ1 = 2nπ.

B. φ2 - φ1 = nπ.

C. φ2 - φ1 = (n - 1)π.

D. φ2 - φ1 = (2n - 1)π.

Hướng dẫn.

Đáp án: D.