Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chất Y có công thức phân tử...

4. Chất Y có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với NaOH tạo thành chất Z (C4H7O2Na).  Vậy Y thuộc loại hợp chất nào sau đây?

A. Anđehit.

B. Axit.

C. Ancol.

D. Xeton.

Hướng dẫn giải:

Đáp án : B