Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tại sao khi đổ nước sôi vào trong cốc thủy tinh thì cốc thủy tinh hay bị nứt vỡ

Tại sao khi đổ nước sôi vào trong cốc thủy tinh thì cốc thủy tinh hay bị nứt vỡ, còn cốc thạch anh không bị nứt vỡ ?

Hướng dẫn giải:

Chọn D

+ Hệ số nở dài của thủy tinh α = 10-6k-1

=>    Hệ số nở khối của thủy tinh: β = 3α

               ΒTT = 24. 10-6k-1

+ Hệ số nở dài của thạch anh là: α = 5. 10-6k-1

=>           ΒTA = 15. 10-6k-1 < βTT