Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy lấy một thí dụ về chất gây nghiện

4. Hãy lấy một thí dụ về chất gây nghiện, ma túy nguy hại cho sức khỏe con người?

Hướng dẫn:

Các chất là : thuốc viện, cần xa, heroin, cocain,ma túy tổng hợp,..