Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một hình thang có đáy lớn 12cm.

Một hình thang có đáy lớn 12cm, đáy bé 8cm và diện tích bằng hình vuông cạnh 10cm. Tính chiều cao hình thang.

Hướng dẫn:  Từ công thức S = \(\frac{(a + b)}{2}\) x h ta tính được chiều cao h của hình thang bằng cách lấy diện tích chia cho trung bình cộng của hai đáy:

h = S : \(\frac{(a + b)}{2}\) 

Bài giải:

Diện tích hình vuông là: 10 x 10 = 100 ( cm2)

Trung bình cộng của hai đáy là: (12 +8) : 2 = 10 (cm)

Chiều cao hình thang là: 100 : 10 = 10 (cm)

Đáp số: 10cm.