Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một ô tô đi từ Hà Nội lúc 6 giờ 15 phút và đến Hải Phòng lúc 8 giờ 56 phút.

Một ô tô đi từ Hà Nội lúc 6 giờ 15 phút và đến Hải Phòng lúc 8 giờ 56 phút. Giữa đường ô tô nghỉ 25 phút. Vận tốc của ô tô là 45km/giờ. Tính quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng.

Bài giải:

Thời gian ô tô đi trên quãng đường là:

8 giờ 56 phút - (6 giờ 15 phút + 25 phút ) = 2 giờ 16 phút.

2 giờ 16 phút = \(\frac{34}{15}\) giờ.

Quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng là: 

45 x \(\frac{34}{15}\)  = 102 (km)

Đáp số: 102km.