Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nếu ánh sáng kích thích là ánh sáng màu lam ...

4. Nếu ánh sáng kích thích là ánh sáng màu lam thì ánh sáng huỳnh quang không thể là ánh sáng nào dưới đây?

A. Ánh sáng đỏ.

B. Ánh sáng lục.

C. Ánh sáng lam.

D. Ánh sáng chàm.

Hướng dẫn.

Đáp án: D.

Vì ánh sáng huỳnh quang có bước sóng dài hơn bước sóng của ánh sáng kích thích.