Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lớp 5A dự định trồng 180 cây.

Lớp 5A dự định trồng 180 cây, đến nay đã trồng được 45% số cây. Hỏi theo dự định, lớp 5A còn phải trồng bao nhiêu cây nữa ?

Bài giải:

Số cây lớp 5A đã trồng được là:

180 x 45 : 100 = 81 (cây)

Số cây lớp 5A còn phải trồng theo dự định là:

180 - 81 = 99 (cây)

Đáp số: 99 cây.