Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

4. Cho một ít bột sắt nguyên chất tác dụng hết với...

4. Cho một ít bột sắt nguyên chất tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thu được 560 ml một chất khí ở đktc. Nếu cho một lượng gấp đôi bột sắt nói trên tác dụng hết với dung dịch CuSO4 thì thu được chất rắn. Tính khối lượng bột sắt đã dùng và khối lượng chất rắn thu được.

Hướng dẫn giải.

Fe + H2SO4 -> FeSO4 + H2                (1)

Fe + CuSO4 -> FeSO4 + Cu               (2)

Từ (1) => nFe (1) =  (mol).

Từ (2) => nCu (2) = nFe (2) = 2nFe (1) = 0,05 (mol).

Vậy khối lượng Fe đã dùng là : 56.(0,025 + 0,05) = 4,2 (gam)

Khối lượng chất rắn thu được là 0,05.64 = 3,2 (gam)