Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy viết công thức của một số muối crom trong đó nguyên tố Crom:

4. Hãy viết công thức của một số muối crom trong đó nguyên tố Crom:

a) đóng vai trò cation.

b) có trong thành phần của anion.

Hướng dẫn.

a) Crom đóng vai trò cation : CrCl2, Cr2(SO4)3.

b) Crom có trong thành phần của anion : Na2CrO4, K2Cr2O7.