Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Định nghĩa khí lí tưởng.

4. Định nghĩa khí lí tưởng.

Bài giải:

Chất khí trong đó các phân tử được coi là các chất điểm và chỉ tương tác với nhau khi va chạm được gọi là khí lí tưởng.